image

Uzaktan Çalışmada Kültür ve Alışkanlıkların Önemi | Kaynak: Deloitte

“İşin Geleceği’ne (Future of Work) baktığımızda; dijital bir dünyada, makineler ve insanların bağımsız fakat birbirleriyle uyumlu olarak en iyi yaptıkları şeyi yapmaları sağlanacak. Şirketler, robotik, yapay zeka, bilişsel bilim, bulut ve diğer teknolojilerdeki ilerlemeler yoluyla işin bir kısmını veya tamamını dijitalleştirmenin yollarını araştırarak çalışmaların belirli bir fiziksel konumda yapılması gerektiği fikrine meydan okuyacaklardır. Bu dönüşümle beraber, “Mekan” kavramı ve bize kurumsal hayatta ifade ettiği şey, kuşkusuz değişecektir. Gelecekteki işyeri, fiziksel ve sanal ortamları harmanlayacaktır. Bu noktada, mekân bağımsız çalışma modelinde en kolay uyumu, bu kültüre sahip ve bu felsefeyi benimsemiş şirketler gerçekleştirebilecekler. Uzaktan çalışma, işte tam da bu aşamada devreye giriyor. Şirket uzaktan çalışmayı benimsediği zaman çalışma saatleri, iş yapış şekli, şirketin sağladığı faydalar daha belirgin olacaktır. Bu kültürü oluşturacak en önemli unsurlar ilham veren bir liderlik, etkin zaman yönetimi, güçlü sorumluluk duygusu, karşılıklı güven, destekleyici bir performans sistemi, kendini ve başkalarını motive edebilme, etkili iletişim ve tavizsiz iş disiplinidir.

Tüm bu otomasyon yolculuğu ve iş yapış şeklindeki değişiklikler; verimliliği artıracağından çalışanlar inovasyon, yaratıcılık ve problem çözme üzerine odaklanacaklar ve kendilerini farklı yetkinliklerle donatacaklar. Burada değindiğimiz yetkinlikler; sadece teknik anlamdaki yetkinlikleri değil, birtakım davranış normlarını da içeriyor. Çalışanların bu doğrultuda, bir öz sahiplenme içerisinde ve iç motivasyonla kendilerinin belirleyeceği çalışma ve zaman disiplini ayrıca hayati önem taşıyor. Çalışanların ekip liderlerine ve üyelerine düzenli bilgilendirme yapma alışkanlığı kazanması uzaktan çalışma sisteminde başarıyı tetikleyecektir. Burada da her şeyde olduğu gibi “güven” asıl meseledir.

Çalışanların hangi iş üzerinde çalıştığını, mevcutta ne durumda olduğunu, işin ne zaman biteceğini ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorulmasını beklemeden paylaşma alışkanlığı kazanması sistemi destekleyecek, işin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Uzaktan çalışma sisteminde en önemli noktalardan biri de zaman yönetimidir. Çalışanların ne kadar süre ile çalıştığını, işe ne zaman başlaması ve ne zaman bırakması gerektiğini bir kültür ve alışkanlık haline getirmeleri çok önemlidir. Uzaktan çalışmada edinilmesi gereken alışkanlıklardan biri de çalışılan yerde profesyonelliğin korunabileceği bir ortam yaratmaktır. Televizyon karşısında, mutfakta, veya salonda koltuk üstünde bu çalışma şekli etkin ve verimli olmayacaktır.

Bunun bir öğrenme eğrisi olduğunu unutmadan uzaktan çalışmanın yaratabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek adına bireylerin, ekip liderlerinin ve üyelerinin dikkat etmesi gereken hususları ve tavsiyeleri sizler için derledik ve bu dinamik ortama uyum sağlamak ve ilerlemek için kısa ve uzun vadede neler yapabileceğinize dair bazı pratik fikirleri paylaşmak istedik. Bu tavsiyelerin, yukarıda paylaşmış olduğumuz araştırma sonuçlarımız ile birlikte şirketlere uzaktan çalışma adına rehberlik edeceğini umuyoruz.

Comments are closed

Uploading