image

Uzaktan Çalışma Sisteminde Ekipler için Tavsiyeler

Uzaktan çalışma sisteminde ekipler için en önemli noktalardan biri ekip liderlerinin tutumu, bu kültüre ne kadar hazırlıklı olduğu ve adaptasyonudur. Ekip liderleri, uzaktan çalışırken rol, sorumluluk ve hedeflerin netliğini sağlamak ve bunların ekip içinde nasıl paylaştırıldığı netleştirmek adına ekip üyelerinin sorumluluklarını gözden geçirmeli ve gerekiyorsa güncellemelidir. Bu, ekibe açık bir iletişimle aktarılmalıdır. Ekibin bu sistemi başarı ile devam ettirebilmesi liderinin ne kadar ulaşılır, duyarlı ve güvenilir olduğu ile doğru orantılıdır.

Ekip liderleri, bu çalışma modelinde düzenli olarak darboğazları, neyin iyi gittiğini ve uzaktan çalışırken nelerin daha fazla geliştirileceğini tartışmak için ekipleri ile dönemsel toplantılar planlamalıdır. Uzaktan çalışma modelinde herkesin aynı hedefe doğru ilerlediği ve tüm ekip üyelerinin yapılan işe yeteri kadar entegre olduğunun kontrol ve takibi ekip liderinin görevidir, dönemsel toplantılar ile bu gereksinim desteklenmiş olur.

Uzaktan çalışma sisteminde ekipler için unutulmaması gereken bir başka önemli nokta ise; tüm ekip üyelerinin ekip içinde açık ve tutarlı iletişimin sağlanmasından, olası çatışma ve yanlış anlamaları etkili ve zamanında çözmekten sorumlu olduğudur. Uzaktan çalışma yeni bir kültür ve bu kültüre en hızlı şekilde uyum sağlayabilmek adına tüm ekip sorumluluk almalı, birbirine destek olmalı ve iyi uygulamaları birbiri ile paylaşmalıdır.

Kaynak: Deloitte

Comments are closed

Uploading