ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu Bostancı Mah. Havacı binbaşı mehmet sok. 18/1 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 276336-5 no ile kayıtlı, 0326096362900001 mersis no’ lu, Erenköy Vergi Dairesi, :3240963629no’ lu vergi mükellefi, EÇALIŞAN İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE İSTİHDAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Platform”) olarak;  veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen;

 • Aday, E-çalışan sistemlerine, üye olarak iş arama faalinde bulunan kişileri;
 • Şirket’ in çalışan adayı, E-çalışan’da çalışmak üzere başvuruda bulunan kişileri
 • Üçüncü taraf ise Şirket ile hukuki bir ilişki içerisinde olmamakla beraber, Şirket’ in adaya ve işveren müşterilerine sunduğu hizmetin isteğe bağlı kullanılabilir özellikleri kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileri işlenen tüm kişileri ifade etmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

E-çalışan web sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunan veya özgeçmiş hazırlayan aday üyelerimiz sizi referans olarak gösterdiğinde toplu istihdam hizmeti sağlayıcısı olarak bu hizmete ilişkin aday ve işveren firmalarla olan sözleşmemizin ifası gereği isim, soy isim, çalıştığınız kurum ve ünvan bilgisi, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerinizi işlemekteyiz.

Ayrıca, Şirket’in çalışan adayları sizi referans olarak gösterdiğinde, Şirket’in meşru menfaati gereği çalışan adayına ilişkin bilgi toplanması için sizinle iletişim kurabilmek adına kişisel verilerinizin, çalışan adayı, Şirket çalışanları tarafından veya sizin tarafınızdan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi veya E-çalışan web sitesinden erişim yoluyla elde edilen Şirket çalışan adayı özgeçmişleri aracılığıyla topluyoruz.

Ayrıca, E-çalışan’ın, işveren tarafından seçme-yerleştirme işlemlerinde faaliyet göstermek üzere yetkilendirildiği taraf olduğu durumda, referans kontrolü yapmak için referans verilmiş kişinin verilerini işliyoruz.

Referans gösterilme veya kendisine referans olmanız için size “Referans mektubu yazmak ister misin” bildirimi gönderilmesi durumunda, kişisel verisi işlenmiş olan kişi olarak, kişisel verilerinizin tarafımıza aktarılması/tarafımızca işlenmesi konusunda ilgili bilgilendirmenin size, sizi referans gösteren veya “Referans mektubu yazmak ister misin” bildirimini ileten kişi tarafından yapılması ve açık rızanın da yine söz konusu kişi tarafından alınması gerekmektedir. Aksi bir durumda E-çalışan’ın bir sorumluluğu olmadığını bildiririz. Ancak haberiniz olmadan referans gösterilmişseniz, bu konuyu sizi referans amacıyla arayan kişiye belirtmenizi ve bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz.

Kişisel verilerinizin bizzat şahsınızdan edinilmediği durumda, sizi referans gösteren kişi tarafından sistemlerimiz üzerinden gönderilen “Referans mektubu yazmak ister misin” bildiriminde verilerinizin işlenmesi konusunda ön bilgilendirme yaptığımızı da belirtmek isteriz.

Adayın kullanımına sunulmuş olan “Özgeçmişimi paylaş” fonksiyonu ile, ilgili özgeçmişin tarafınıza iletilmesi için aday tarafından e-posta adresiniz sistemlerimizde işlenmektedir. Bu verinin sistemlerimize işlenmesinde E-çalışan’ın herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

İlgili fonksiyonun kullanımı ile aldığınız e-posta’ da, e-posta bilginizin işlenmesi konusunda ön bilgilendirme tarafınıza yapılmaktadır. Ancak, haberiniz olmadan, e-posta adresiniz özgeçmiş sahibi tarafından sistemlerimize işlendiyse, bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz.

İşveren müşterinin bünyesinde yetkilendirdiği ilgili kişiler, kendilerine sunduğumuz hizmetin opsiyonel bir özelliği olarak,”paylaş” fonksiyonunu kullanarak herhangi bir e-posta alıcısı ile adayın özgeçmişini paylaşabilmektedir. Bu özellik kapsamında, e-posta bilginiz, E-çalışan’ın önceden bilgisi olmaksızın sistemlerimize işveren yetkilisi tarafından işlenmekte ve E-çalışan’ın bu e-posta adresinin kendi sistemlerine işlenmesi konusunda herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

E-posta adresinizin sistemlerimize işlenmesi konusunda gerekli bilgilendirmenin size, söz konusu işveren yetkilisi tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak, haberiniz olmadan, e-posta adresiniz işveren yetkilisi tarafından sistemlerimize işlendiyse, bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz.

Kişisel verilerinizin bizzat şahsınızdan edinilmediği durumda, size iletilen özgeçmiş bağlantısının bulunduğu e-postada, verilerinizin işlenmesi konusunda ön bilgilendirme yaptığımızı da belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Aday tarafından özgeçmişlerinde referans olmanız amacıyla paylaşılan kişisel verileriniz toplu istihdam sağlayıcı hizmetimize ilişkin aday ve işverenlerle olan sözleşmelerimizin ifası için gerekli olması sebebiyle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Adayın sistemimizden yararlanarak iş edinmesine imkan sağlamak

Şirket’in çalışan adayları tarafından özgeçmişlerinde referans amacıyla paylaşılan kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden şirket tarafından değerlendirme aşamasında olan çalışan adayına ilişkin bilgi toplanması ve işe uygunluğuna karar verilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına veya adayın Şirket ile arasında İş Sözleşme’ si kurulması durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

Adayın özgeçmişinin sizinle paylaşılması amacıyla, kendisi tarafından sistemlerimize işlenmiş olan e-posta adresinizin, özgeçmiş sahibi aday tarafından sistemlerimize işlenmesi yoluyla tarafımızca edinilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Üçüncü taraf olarak sistemlerimize aday tarafından işlenmiş olan kişisel verileriniz, Şirket ile aday arasında kurulmuş olan ilişki kapsamında adayın kullanımına sunulmuş olan isteğe bağlı kullanılabilir özellikler ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Aday tarafından bizimle paylaşılan kişisel verileriniz aday özgeçmişini paylaşma seçeneğine göre (tüm E-çalışan  firmaları veya sadece aday üyenin başvurduğu E-çalışan üyesi firmalar veya “herkes görsün” seçenekleri) adayın özgeçmişini görüntüleyen kişiler tarafından görüntülenebilir. Belirtmek isteriz ki, adayın özgeçmişini “herkes görsün” şeklindeki tercihi ile, verileriniz adayın şahsi iradesi ile alenileştirilmektedir ve bu tercihte Şirket’ in herhangi bir hakkı ve müdahalesi bulunmamaktadır. Söz konusu tercih ile, referans kişisi olarak bildirilmiş kişisel verileriniz, sadece E-çalışan üyesi firmalar tarafından değil, internette herhangi bir tarayıcı üzerinden örneğin isim soy isim vb kişisel verileriniz kullanılarak aratıldığınızda görüntülenebilir olacaktır.

Yukarıdaki etkileşimler haricinde, kişisel verileriniz, adayın, özgeçmişinin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar ile paylaşılmaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

EÇALIŞAN İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE İSTİHDAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0326096362900001

İletişim Linki: https://www.ecalisan.com/iletisim-bilgileri/

Adres: Bostancı Mah. Havacı binbaşı mehmet sok. 18/1 Kadıköy, İstanbul

Uploading