image

Şirketlerin Evden-Uzaktan Çalışmaya Geçme Oranı | Kaynak: Deloitte

Araştırmamızın ilk sorusu “Evden Çalışma Uygulaması Geçiş Yaptınız mı?” sorusuydu. Katılımcılarımızın neredeyse yarısı, tüm çalışanlarının artık evden çalıştığını belirtirken; şirkette / sahada çalışmaya devam edenlerin oranının %10’un altında kaldığını görüyoruz. Kısmi geçiş yapanların oranı da azımsanmayacak düzeyde: %43,2.

Öte yandan, şehirler bazında yanıtları ele aldığımızda; İstanbul’da bulunan şirketler diğer illerimizdeki şirketlere kıyasla daha hızlı bir adaptasyon örneği göstererek %52 oranında çalışanlarının tamamını evden çalışma uygulamasına geçirebilmiştir. İstanbul’daki şirketlerin

%45’i ise kısmi olarak veya belirlenen çalışan grubu bazında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bunun sebeplerinden biri, İstanbul’da evden çalışmaya daha elverişli sektörlerin ağırlıkta olmasıdır. İstanbul dışında kalan illerde ise %36’lık bir oranla çalışanların tamamı evden çalışmaya geçebilmişken, %23’ü halen şirkette, fabrikada veya sahada çalışmaya devam etmektedir.

Türkiye genelinde sektör bazında uzaktan çalışma düzenine tüm çalışanları ile birlikte dâhil olabilmiş sektörlerin başında %87,5 oranı ile Medya ve Reklam sektörü gelmektedir. Bunu %80,3 oranı ile Hizmet sektörü takip etmektedir. Hizmet sektörünün bu ölçüde geçiş yapabilmesini tetikleyen nedenler arasında işin yapılış şekli ile birlikte devletin bu süreç için koymuş olduğu sınırlama ve kuralların da etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. Diğer ön plana çıkan sektörler ise Teknoloji ve E-Ticarettir. Kısmi geçiş yapabilmiş sektörler arasında en fazla ön plana çıkanlar %80 oranıyla Gıda ve %75 oranıyla Finansal Kurumlar olmuştur. Geçiş yapma konusunda en büyük zorluğu yaşayan ve/veya halen geçiş yapamamış sektörlerin başında ise hepimizin tahmin edebileceği gibi Üretim/Sanayi gelmektedir.

Kamuda da halen önemli ölçüde ofislerde çalışan personel oranı görmekteyiz.

Sektörler 
 EvdenKısmen EvdenAğırlıklı Sahada
Medya ve Reklam%87,5%12,5%0,0
Hizmet%80,3%16,7%3,0
Teknoloji%70,8%25,0%4,2
E-ticaret%62,5%37,5%0,0
Enerji%61,1%27,8%11,1
Eğitim%50,0%50,0%0,0
Holding%50,0%50,0%0,0
İlaç%50,0%50,0%0,0
Turizm%50,0%50,0%0,0
İnşaat%42,9%50,0%7,1
Dayanıklı Tüketim Malları%37,5%50,0%12,5
Hızlı Tüketim ve Perakende%33,3%58,3%8,4
Lojistik%28,6%57,1%14,3
Kamu%25,0%50,0%25,0
Finansal Kurumlar%22,2%75,0%2,8
Üretim/Sanayi%20,7%56,9%22,4
Gıda%20,0%80,0%0,0
Diğer%37,5%50,0%12,5
Departmanlar 
 EvdenKısmen EvdenAğırlıklı Sahada
Hukuk%75,0%25,0%0,0
Strateji / İş Geliştirme%66,7%24,2%9,1
Bilgi Teknolojileri%65,6%31,3%3,1
İç Denetim%53,8%46,2%0,0
Satış%53,8%38,5%7,7
Pazarlama%45,8%37,5%16,7
İnsan Kaynakları%43,9%50,9%5,2
Tedarik Zinciri ve Üretim%40,0%53,3%6,7
Mali İşler%39,5%50,0%10,5
İdari İşler%16,7%83,3%0,0
Diğer%47,6%38,1%14,3

Evden çalışmaya geçişi etkileyen en önemli parametrelerden biri de; sektörden ziyade yapılan işin kendisi. Uzaktan çalışma sistemine tüm çalışanları ile geçiş yapabildiğini belirten departmanların başında

%75 oranı ile Hukuk gelmektedir. Bunu Strateji/İş Geliştirme ve Bilgi Teknolojileri birimleri takip ediyor. Kısmi olarak veya belirlenen bir çalışan grubunun geçiş yapabildiğini belirten departmanlar arasında

%83,3 ile İdari İşler göze çarpıyor. Bunu ise %53,3 oranıyla Tedarik Zinciri ve Üretim Birimleri takip ediyor. Pazarlama ve Mali İşler fonksiyonlarında halen çalışanların %10’undan fazlasının sahada faal olduklarını görüyoruz.

Comments are closed

Uploading