image

Şirketlerin Evden / Uzaktan Çalışmaya Geçiş Hızı | Kaynak: Deloitte

Uzaktan çalışma sistemine geçmek kadar bu geçişi ne kadar hızlı yapabildiğimiz de önemli. “Evden Çalışma Uygulamasına Yeteri Kadar Hızlı Geçiş Yaptığınızı Düşünüyor Musunuz?” sorusuna katılımcılarımızın verdikleri cevaplara bakıldığında; Türkiye genelinde her dört kurumdan üçü, evden çalışma uygulamasına yeteri kadar hızlı geçiş yaptığını düşünüyor. Oysa bir önceki sorumuz olan “Covid-19 Salgını Öncesinde Yaygın ve Yerleşmiş Bir Evden Çalışma Uygulamanız Bulunmakta mıydı?” sorusunun yanıtı büyük oranda “Hayır” idi. Buna rağmen bu kriz karşısında çok da hazırlıksız yakalandığımız söylenemez. Bu sonuç, aslında şirketlerimizin dijitalleşmede son yıllarda önemli mesafe kat ettiğini, iş yapış şekilleri ve politika-prosedür-süreç anlamında kendilerini geliştirdiklerini ve karar-aksiyon almada çevik olduklarını gösteriyor.

Uzaktan çalışma modeline hızlı geçiş yapabilen sektörlerin başında E-ticaret, Medya ve Reklam gelmektedir. Bu süreçte geçiş hızına uyum sağlayamamış ve diğerlerine göre daha ağır kalmış sektör ise Kamu olmuştur. Kamu sektöründe çalışan anket katılımcılarının yanıtlarına göre %50’si bu süreçte hızlı olunmadığını düşünmektedir. Enerji, Üretim/Sanayi ve Dayanıklı Tüketim Malları sektörlerinde ve Holdinglerde de üçte bir oranında katılımcı; aslında uzaktan çalışmaya daha hızlı geçiş yapılabileceğini düşünmektedir.

Evden çalışma uygulamasına hızlı geçiş yapabilen departmanların başında Hukuk gelmektedir. Bu hıza yetişememiş ve geçiş konusunda daha ağır kalmış departmanlar arasında ise Pazarlama dikkat çekmektedir. İdari İşler ile Strateji / İş Geliştirme birimleri, bu alanda görece ağır kalan diğer birimler olarak dikkat çekmektedir.

Salgın Öncesinde Evden / Uzaktan Çalışma Uygulamalarının Yaygınlığı

“Covid-19 Salgını Öncesinde Yaygın ve Yerleşmiş Bir Evden Çalışma Uygulamanız Bulunmakta Mıydı?” sorumuza verilen yanıtlar, aslında bu zorlu sınav öncesinde evden / uzaktan çalışmanın şirketlerimiz arasında pek de yaygın olmadığını gösteriyor. Şirketlerimizin dörtte üçünün bu sorumuza yanıtları “hayır” oldu. Bu sonuç bizler için sürpriz olmadı. Zira Deloitte Türkiye olarak son yıllarda müşterilerimizde ve incelediğimiz şirketlerde bu yönde bir artış trendine şahit olsak da, halen daha çok fazla yaygınlaşmadığını gözlemlemiştik.

Comments are closed

Uploading