Hizmet Sözleşmesi

HÜKÜMLER

SÖZLEŞME HAKKINDA

Aday, “Üyeliği Tamamla” “Facebook ile Üye Ol” veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, EÇALIŞAN İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE İSTİHDAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) akdetmiş olur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için Aday Aydınlatma Metni’ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikamıza da tabidir.

HİZMETLERİMİZ

İşbu Sözleşme, halihazırda www.ecalisan.com alan adı veya E-çalışan cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform (“Platform”) aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları “Aday”, çalışan arayan ve E-çalışan platformunun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcıları ise “İşveren Müşteri” olarak adlandırılır. “Kurum” ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu’ nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda (“form”) verdiği ve Platform’da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket’in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.
 • Özgeçmiş(leri)in paylaşımı, adayın tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bu kapsamda üç farklı tercih hakkı bulunmaktadır;
 • Özgeçmişin “herkese açık” olarak paylaşılmasını seçilmesi durumunda, kişisel veriler Kurum’ un ilgili rehberde tanımladığı şekliyle alenileştirilmektedir. Bu durumda söz konusu veriler, Kanun’ da belirtilen tanımlarla işlenecektir. Özgeçmişin “herkes açık” olması halinde, kişisel veriler, E-çalışan üyesi olmayan firmalar tarafından da herhangi bir internet tarayıcısından aratıldığı taktirde görüntülenebilecektir.
 • Özgeçmişin, “ E-çalışan üyesi tüm işverenler” (Açık özgeçmiş) ile paylaşılması seçildiği taktirde, aday tarafından yapılan başvuru sadece bu seçim dahilinde paylaşılacaktır. Bu durumda, aday tarafından başvuru yapılmamış ama E-çalışan üyesi olan işverenler, adayı sadece E-çalışan platformunda aradığı taktirde bulabileceklerdir. Aday, Platform’da yer alan “Açık Özgeçmiş” özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceğini, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmişindeki bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğini ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Şirket’in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aydınlatma Metni’ne bakılabilir.
 • Özgeçmişinizin, “Sadece başvuru yaptığım firmalar” ile paylaşılması durumunda, E-çalışan üyesi firmalardan sadece başvuru yapılan firmalar bilgileri görüntüleyebilecektir.
 • Aday, Platform’da yer alan özgeçmişini ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmalara sistem üzerinden “ambargo” koyabilir.
 • Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platform’da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun E-çalışan ile beraber E-çalışan’ın işveren müşterisi konumunda olan, ambargo koymadığı özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini,
 • Aday, Şirket’in, Aday’ın paylaşım tercihleri ile ilintili olarak ambargo konulmamış firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili işveren müşteri ile müştereken sorumluluğu olduğunu
 • İşveren müşterilere, adayın onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Şirket’ in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder
 • Aday’ın, Şirket’e ambargo koyması halinde Şirket, Aday’a ait kişisel verileri, veri sorumlusu işveren sıfatıyla işleyemeyecek olmasına rağmen burada açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda özel istihdam bürosu sıfatıyla işlemeye devam edebilecektir. Bu bağlamda ilgili Şirket birimleri ambargo koyulmasına rağmen başvuru bilgilerini görüntüleyebilecektir.

Herhangi bir tarihte Aday, ambargo koymadığı firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Şirket’ e veya direkt olarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir. Kişisel verilerini işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirilme için Aydınlatma Metni’ne bakılabilir.

Aday, istediği bir zaman diliminde Platform’da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder

E-çalışan’ın işveren müşteri sistemlerine entegrasyonu olan müşteriler, adaya ait özgeçmişi, E-çalışan üzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir, bu durumda işveren, aktarılan özgeçmiş üzerinde işlem yapabilir. E-çalışan’ın, bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı yoktur. Bunun yanında özgeçmiş entegrasyonu anlaşması olan işveren müşterilerin, kendi sistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterinin kendisi sorumludur. Benzer şekilde, bu entegrasyon ile, müşteri kendi kullandığı yazılım üzerinde iş ilanı oluşturup, aynı anda E-çalışan sistemi üzerinden, E-çalışan formatında ilan yayınlayabilmektedir. Bu durumda da, adayın ilana yaptığı başvuru esnasında ilettiği bilgilere E-çalışan’ın müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, E-çalışan sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, E-çalışan sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipine başvuru yapan adayın başvurusu üzerinde E-çalışan in müdahale hakkı bulunmamaktadır.

 • Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Bu durumda, başvuruya ait kişisel veriler işveren müşteri tarafından görünmez. Aday İşveren Müşteri’ye yaptığı başvuruyu 48 saat içinde, firmanın görüntülememiş olması kaydıyla, başvurusunu silebilir.
 • Platformda üyelik oluşturma esnasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu iznini vermemiş olan aday, üye olduktan sonra sadece eğitim, meslek ve kimlik bilgilerini kullanarak özgeçmiş oluşturabilmekte veya iş ilanına başvuru yapma esnasında, KVKK izni vermemiş olsa da kendisine eğitim ve meslek bilgisi sorulmaktadır. Bu bilgiler, Şirket’ in tabi olduğu Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’ ne göre beş yıl saklamakla yükümlü olduğu bilgiler olduğundan dolayı istenmektedir.
 • Platform’da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket’ in, özgeçmiş oluşturma formunda (“form”) Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform’a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.
 • Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.
 • Platform’da yer alan iş ilanlarına başvuruda bulunan Adaya, ilanı yayınlayan firma ve/veya kişiler tarafından E-çalışan mülakat daveti arayüzünden gönderilebilmektedir. Aday, söz konusu daveti GELEN KUTUSU üzerinden kabul eder ancak mülakata mazeretsiz olarak katılmazsa, ilan sahibi tarafından sistemde “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılabilmektedir. Söz konusu işaretleme yapıldığı takdirde Aday e-posta yolu ile bilgilendirilmektedir. Son 1 yıl içinde üç farklı ilana başvuran ve sistem üzerinden gönderilen mülakat davetini kabul ettiği halde mazeretsiz olarak mülakata katılmayan Aday için üç ayrı ilan sahibi tarafından “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılırsa, en son işaretlemenin yapıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay boyunca söz konusu işaret tüm firmalar tarafından görünecek şekilde yayınlanmaktadır. Aday işbu durumu peşinen kabul eder.
 • Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini’ Şirket’in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri’ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmesi gerekir.

ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket’in aday tarafından Platform’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan “Listeden çıkmak istiyorum” bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

 1. Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı taahhüt edersiniz.
 5. Hesap yalnızca adaya Bu nedenle;
  • Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi;
  • Şifreyi güvende ve gizli tutmayı;
  • Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda
  • Yasalara ve Sözleşme’ye uymayı kabul etmektedir.

Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden aday sorumludur.

 1. Aday, Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
 2. Adayın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
 3. Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
 4. Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 5. Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 6. Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 7. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez..

Referans olarak gösterine kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu adaya ait olup, E-çalışan’ın bu konudaki tek yükümlülüğü, bilgilerini elde ettiği referans kişiyi, aydınlatmaktan ibarettir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

EÇALIŞAN İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE İSTİHDAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0326096362900001

İletişim Linki: https://www.ecalisan.com/iletisim-bilgileri/

Adres: Bostancı Mah. Havacı binbaşı mehmet sok. 18/1 Kadıköy, İstanbul

Uploading