image

Hibrit Çalışma Modeli Nedir?

Toplumsal koşullar, küresel etkiler, teknolojik gelişmeler, iş görme ve yaşam standardının dönüşümü ofis tipi çalışma düzeninde değişim taleplerine yönlendiriyor. Farklı büyüklükteki pek çok kurum ve kuruluş bu doğrultuda hibrit çalışma modeline kademeli geçişler yapıyor. Bu sistemde yüz yüze ve online çalışma birlikte uygulanıyor. Harmanlanmış çalışma stilinin işleyişi firmadan firmaya ve hatta departmanlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Genel olarak ise çalışanların, mesai sürelerinin bir bölümünü ofiste, kalan kısmını da evde çalışarak geçirmesi olarak tanımlanıyor. Evden çalışmanın ofis dışı çalışma olarak tanımlandığını da eklemek gerek. Yani, evden çalışma esasen çevrimiçi iş görmeye elverişli olan her ortamı kapsayabiliyor. Hibrit modellemenin kapsamı ve işleyişi şirketlere bağlı olarak farklılaşabiliyor.

Yarı Evden Yarı Ofisten Çalışma Nasıl Mümkün Oluyor?

Uzaktan çalışma, serbest çalışma ve hibrit çalışma modelleri için gerekli fiziksel, profesyonel ve psikolojik şartların sağlanması önem arz ediyor. Sektöre yeni atılacak bir start-up girişimin de fiziki ofiste uzun süredir faaliyet gösteren şirketlerin de dijital altyapıyı sağlaması öncelik haline geliyor. Bilgisayar, klavye, kulaklık, mikrofon gibi donanım ekipmanları ile internet erişimi zaruri ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Elbette, donanım birimlerinin niteliği ve içeriği sektöre göre belirleniyor. Çağrı merkezi çalışanları için ses ekipmanları gerekli olurken, tasarımcılar için grafik tablet ve dijital çizim kalemi gibi araçlar gerekebiliyor. Sanal ofis oluşturmak için elzem bir diğer unsur ise yazılımsal araçlar. Zaman yönetimi araçları, belge güvenliği programları, sanal veri depolama alanları, video konferans uygulamaları ilk akla gelenlerden. Bunu sağlamanın yolu ilkin IT departmanlarının dijitalleşmesinden geçiyor. Sistemin başarılı şekilde işlemesi için ayrıca çalışanların ve işverenlerin hibrit modele adapte olması gerekiyor. Çalışanlara hem zamanı hem de yazılım ve donanımları etkin kullanmaları yönünde bilgilendirme yapılması büyük fark yaratıyor. Söz konusu süreçlere yönelik eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetleri veren, altyapı ve istihdam desteği sunan kurumlar bulunması şirketlerin işini hayli kolaylaştırıyor. Hibrit çalışma sistemine uyum sağlandıktan sonra, kısa ve uzun süreli avantajlar kendini belli etmeye başlıyor.

Hibrit Çalışma Modelinin Avantajları

Popülerliği giderek artan kısmen ofis dışı çalışma mantığının şirketler ve çalışanlar açısından pek çok avantajı bulunuyor. Üretim verimliliği artıyor, maddi gider kalemleri azalıyor, zamandan tasarruf ediliyor. Örneğin hibrit çalışma tipi sayesinde çalışanlar açısından trafik sorunu azalıyor. Tüm mesai günlerinde işe gidiş ve eve dönüşte harcanan vakit azalıyor. Kişi bu süreyi işi tamamlamak için değerlendirebiliyor ya da kendisine ayırabiliyor. Böylece, psikolojik olarak motivasyon kaynağı olan “özgür zaman” kavramı ortaya çıkıyor. Motivasyonun verimlilik ve performans üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, taraflar açısından kazanımlar da kendini belli ediyor. Ofis ortamında dahi pek çok işin mail, telefon, iş yönetim uygulamaları gibi dijital araçlar ile sağlandığı göz önüne alınırsa, tüm çalışanların sürekli ofiste bulunması modern dönemde fuzuli kalabiliyor. Ek olarak, ofis çalışanları arasında gerçekleşen bilgi aktarımı ve sohbet gibi etkinlikler yazılı, sesli ve görüntülü anlık iletişim uygulamaları ile gerçekleşebiliyor

Uzaktan çalışmadan farklı olarak, hibrit çalışmada ekipler belirli zaman dilimlerinde fiziki ortamda da bir araya geliyor, ofis kültürü korunmaya devam ediyor. Farklı departmanların aynı zamanda ya da farklı günlerde ofiste bulunacağı şekilde düzenlemeler yapmanın önü de açık oluyor. Ayrıca, çalışanlar şirketlerin sorumluluğunda olmaya devam ettiğinden çalışan hakları işveren ve işletme tarafından korunmaya devam ediyor. Dijitalleşmenin ivmeli yükselişi ve internet çağının global etkisi dikkate alındığında, ofis dışı çalışma modellerinin geleceğin iş ve eğitim dünyasına hakim olacağını öngörülebilir. İhtiyaçların saptanması ve bunlara yönelik yatırım kalemleri oluşturulması için envanter hazırlayarak ilk adımı atabilir, gerekli profesyonel desteği alarak kısa sürede karma çalışma stiline sorunsuz geçiş yapabilirsiniz.

Comments are closed

Uploading