image

Evden / Uzaktan Çalışma Sisteminin İş Süreçlerine ve Verimliliğe Etkileri | Kaynak: Deloitte

Uzaktan çalışma sistemine geçmek kadar bu süreci verimli devam ettirmek de önemli. “Evden Çalışmak İş Süreçlerinizi / Verimliliğinizi Nasıl Etkilemektedir?” sorusuna katılımcılarımızın verdikleri cevaplara bakıldığında; Türkiye genelinde bu çalışma şeklinin verimliliğe olumlu etkisi azımsanmayacak kadar fazla (%38,2). Tabii ki ilk iki haftadaki deneyimler biraz da alışma dönemi olarak kabul edilebilir. Zaman içerisinde, ilk etapta zorlanan firmaların / kişilerin de görüşlerinin olumluya evrilmesini bekleyebiliriz.

Anket katılımcılarının uzaktan çalışmanın verimliliği olumlu etkilediğini belirterek paylaştıkları bireysel yorumlar arasında en dikkat çekici noktalar yolda kaybedilen zamanın olmaması (zaman kazanımı), yapılan toplantı sayısının azalmış olması dolayısıyla bireysel odaklanma gerektiren işlerin daha rahat yapılıyor olması, ofis gürültüsü ve bölünme olmadan çalışabilme ve çalışma ortamında sağlanan rahatlığın verime olan etkisidir. Katılımcıların yorumlarına göre uzaktan çalışmanın yarattığı olumsuz etkiler arasında ise konsantrasyon eksikliği, bu tarz bir iş yapış şekline alışık olmamaktan kaynaklı motivasyon düşüklüğü, sürdürülebilirlik açısından durumun belirsizliği yani temel olarak Kültür ve Alışkanlıklar altında değerlendirilebilecek sebepler gelmektedir.

Sektör bazında verimliliğe etkilerine bakıldığında ise Enerji sektörünün olumlu anlamda etkilendiği buna karşın bilhassa Lojistik, İnşaat, Eğitim ve Kamu sektörlerinin uzaktan çalışmada verimlilik adına olumsuz anlamda etkilendiği göze çarpmaktadır.

Yanıtları departmanlar özelinde değerlendirecek olur isek; İç Denetim, Bilgi Teknolojileri, Mali İşler ve Pazarlama verimlilik açısından bu gelişmeden olumlu anlamda etkilenmiştir. Olumsuz etkilenen departmanların başında ise İdari İşler ile Tedarik Zinciri ve Üretim gelmektedir. Hukuk ve İnsan Kaynakları birimleri ise bu süreçte verimlilik açısından olumlu veya olumsuz etkilenmemiştir.

Comments are closed

Uploading