image

Dijital dönüşüm nedir?

Uzaktan çalışma tipinin yaygınlaşması, dijital dönüşüm teriminin daha fazla merak konusu olmasını sağladı. Farklı sektörden şirketlerin dijitalleşme yatırımları süreklilik kazanmaya başladı. Peki ama hem ofis içi hem de evden çalışma açısından son derece önemli olan dijital dönüşüm, dijitalleşme ne ifade ediyor?

Dijital dönüşüm, en basit şekilde, geleneksel iş modellerini teknolojik bilgi ve iletişim araçlarıyla değiştirmek sureti ile dijital hale getirmektir. Üretimin, verimliliğin ve iletişim kalitesinin artışına odaklanan teknolojilerin tam entegrasyonu dijital dönüşüm sürecini ifade eder. Ekipmanlar, yazılımlar, yapay zeka teknolojileri derken giderek büyüyen dijital araçların etkili kullanımı, sektörlere hangi aktörlerin yön vereceğini tayin etme potansiyelini kendinde barındırır. Teknolojinin hız kesmeyen ilerleyişi hem operasyonel hem de yönetsel süreçleri sürekli yenilenmeye teşvik eder. İnovatif ilerleme mantığı ise her işletmenin büyümesi bağlamında olmazsa olmaz bir vizyondur.

Dijital dönüşüme gerekli önemi veren işletmeler, yaygınlaşan ofis dışı çalışma modellerine geçiş sürecini en kolay şekilde sağlayanlardan oluyor. Pek çok dijital araç uzaktan, serbest ve hibrit çalışma sistemlerine direkt adapte edilebiliyor. Çünkü dijital çalışma ortamları ofisten ev ortamına kolaylıkla kaydırılabiliyor. Dijital stratejilerin yön verdiği home office’ler sayesinde ekip iletişimi sürekli kılınıyor, belge erişimleri anlık olarak sağlanıyor, ekipler dokümanlara rahatça ulaşılabiliyor. Özetle, dijital dönüşüme etkili, erken geçiş şirketlerin hem kısa hem de uzun vadede pek çok açıdan kârlı çıkmasını sağlıyor.

Şirketler Dijital Dönüşüme Neden Ağırlık Vermeli?

Hali hazırda hybrid, freelance ve uzaktan çalışma modelleri ile çalışanlar açısından etkili dijital dönüşüm son derece zaruri. İşverenlerin, şirketlerin, girişimcilerin, farklı kademelerdeki ve pozisyonlardaki çalışanların kısmen ya da tamamen evden çalışması için gerekli altyapıyı sağlamış olması bekleniyor. Dijital dönüşüm araçları doğası gereği bunların hemen hepsini içeriyor. İşverenler bakımından özellikle uzun vadede yatırım, sermaye ve işgücü avantajı sağlıyor. Dijitalleşme ayrıca çalışan verimliliğini artırıyor. Ürünlerin imalat aşamasından satış ve pazarlamaya değin tüm aşamalarını dijital veri kayıtları üzerinden anlık kontrol etmenize imkan tanıyor. Mobilite yapısı sayesinde tüm süreçleri istediğiniz yerden rahatlıkla yapabilme avantajını sizlere sunuyor. Dijital stratejiler oluşturmak düzeni teşvik ediyor, zamanı etkin kullanmayı sağlıyor, tüm dünya ile etkileşim kurmaya yardımcı oluyor, kaynak yönetimini optimize etmeyi mümkün kılıyor: Özgürleştiriyor.

Dijital Dönüşüm Sürecinin Araçları ve Kapsamı

Teknoloji üreten ve pazarlayan üretici, satıcı ve dağıtıcı firmalar dijitalleşmenin en erken kullanıcıları arasında yer almakta. Dünyanın dört bir yanına ulaşan büyük ölçekli otomotiv, bilişim, telekomünikasyon firmaları çalışma modellerini çok önceden dijitalleştirerek bugüne yatırım yapmış oldu demek makul görünüyor. İnternet üzerinden yemek siparişi verebilmek, alışveriş yapabilmek, veri gönderebilmek, anlık canlı konuşmalar yapabilmek, kargo takibatı sorgulamak gibi gündelik eylemler bile dijitalleşmenin bir yansıması.

Turizm, finans, eğitim de dahil hemen her sektör teknolojik araçların nimetlerinden faydalanıyor. Her sektörün ve departmanın gereksinimleri farklılaştığından net bir ekipman listesi saymak zor olsa da pek çoğunu yazılım ve donanım çatısı altında toplamak mümkün. Otomasyon sistemleri, bilgisayarlar, uygulamalar, programlama dilleri, özel yazılım destekli aygıtlar, iş yönetim araçları, Cloud altyapıları, siber güvenlik sistemleri, iletişim araçları, teknolojik konfigürasyonlar şeklinde uzayan bir liste bizleri karşılıyor.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

Dijitalleşme sürecine geçiş için teknolojik her yeniliği herkesin detaylı şekilde bilmesi elbette gerekmiyor. İnternet çağını deneyimleyen nesiller olarak aşinalık faktörünün büyük kolaylık sağladığını belirtmek gerek. IT departmanları ve dijital dönüşüm hizmeti veren oluşumlar araçları seçmeniz ve kullanmanız konusunda yükü omuzlarınızdan alıyor. Dijital dönüşüm hizmeti, şirketlerin mevcut durumlarını analiz ederek gereklilikleri belirliyor ve geleceğe yönelik iyileştirici dijital çözümlerin şirket geneline entegrasyonunu sağlıyor. Yüz yüze toplantılar, video konferansları ve eğitim videoları sayesinde araçların nasıl kullanılacağı ve verimliliğin nasıl maksimize edileceği açıklanıyor. Dijital Dönüşüm platformları sermayenin, üretimin, yatırımın, portföyün, üretkenliğin, dağıtım ve erişim kanallarının artışında şirketinizin yanında yer alarak iş hacminizi geliştirmeye yardımcı oluyor.  

Comments are closed

Uploading